Par Kārli Smilgu, pazudušo meklēšanu un 23 kritušajiem latviešiem

Manas sievas vectēvs Kārlis Smilga (29.12.1905. – 21.10.1944.) Otrā pasaules kara laikā – 1944.gada jūnijā tiek apcietināts un aizvests uz Salaspils koncentrācijas nometni. Tālāk Kārļa Smilgas ģimene – sieva Emīlija, bērni Laimonis, Ziedonis, Juris, Daina un Andris – no tēva rakstītajām un no mūsdienu skatījuma brīnumainā veidā saņemtajām vēstulēm un zīmītēm uzzina, ka tēvs aizvests uz Rīgu un no turienes ticis izvests ar vilcienu… Kārļa Smilgas 1944.gada 26.septembra zīmītē rakstīts: “Kad variet, tad paziņojiet manai sievai un bērniem, jo domāts laikam ir vest mūs uz siltām zemēm.”… “atstājam centrāli 26.sept. 44 uz kurieni nezinu”. Vēlāk ģimene vairāk ziņas nesaņēma.

“atstājam centrāli 26.sept. 44 uz kurieni nezinu”

Vairāk kā 70 gadus tuviniekiem nebija zināms Kārļa Smilgas liktenis, lai arī bija skaidrs, ka, ja viņš būtu izdzīvojis, noteikti būtu atgriezies pie mīlētās sievas un 5 bērniem (citēti – Kārļa Smilgas bērni Andris un Daina). 2016.gada sākumā tuvinieki (arī ar vāciešu skolotāja un vēsturnieka Alvina de Būra (Alwin de Buhr) palīdzību) noskaidro iespējamo Kārļa Smilgas ceļu Vācijā, miršanas datumu – 1944.gada 21.oktobris – un aptuvenu apbedīšanas vietu – Lēras (Leer) pilsētas kapsētā, un, tā paša gada oktobrī devās Kārļa Smilgas piemiņas braucienā, kā arī uz biedrības “Verein Gedenkstätte KZ Engerhafe e.V.” (tulk. “Koncentrācijas nometnes Engerhāfe piemiņas vietas biedrība”) organizēto Engerhāfes (Engerhafe) koncentrācijas nometnē mirušo piemiņas pasākumu.

 

Tālāk rakstā par to, kā tuviniekiem Latvijā iespējams meklēt informāciju par pazudušajiem tuviniekiem Vācijā no 1939.gada līdz 1945.gadam un Engerhāfē mirušo un apbedīto latviešu vārdi un uzvārdi (no minētajiem latviešiem tuvinieki atrasti tikai vienam).

Kā sākt meklēt savus pazudušos tuviniekus?

Šeit Alvina de Būra kunga ieteikumi, kā sākt savu pazudušo laikā no 1939.gada līdz 1945.gadam tuvinieku meklēšanu Vācijā:

 1. Pirmā institūcija International Tracing Service (ITS, tulk. internacionālais meklēšanas dienests), kas atrodas Vācijas apgabalā Bad Arolsen. Šī ir Sarkanā Krusta institūcija, kas ir apzinājusi visas organizācijas un iestādes Vācijā saistībā ar personām no citām valstīm, kas ir bijušas – dzīvas vai mirušas – Vācijā no 1939.gada līdz 1945.gadam. Tādejādi viņiem ir visvairāk informācijas saistībā ar šo jautājumu. Dažus gadus atpakaļ šīs iestādes arhīvi bija pieejami tikai cietušo radiniekiem, taču pēdējos gados informācija ir pieejama arī citiem interesentiem.
   
  Institūcijas mājas lapa: https://www.its-arolsen.org/en/
   
  Informācijas pieprasījuma forma, kas ir jāaizpilda, lai saņemtu informāciju: https://www.its-arolsen.org/en/information/request-for-information-on-victims-of-nazi-persecution/
   
  Ja gadījumā jums neizdodas iegūt informāciju no International Tracing Service rakstiet mums: Kontakti
 2.  

 3. Ja ir informācija par tuvinieka atrašanās vietu Vācijā Otrā pasaules kara laikā (cietums, koncentrācijas nometne u.c.), iespējams sazināties pa tiešo ar šo vietu piemiņas institūcijām vai arī, ja šīm vietām ir interneta lapa ar ietvertu mirušo grāmatas (vācu val.: Totenbuch) datu bāzi, meklēt informāciju šajās datu bāzēs. Piemēram, Neuengammes koncentrācijas nometnes mirušo grāmatas personu ierakstus iespējams atrast piemiņas vietas interneta lapā – lapas meklētāja ierakstot meklējamās personas vārdu un uzvārdu bez garumzīmēm:
   
  http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/
   
  Te atrastā informācija par Kārli Smilgu Neuengammes mirušo grāmatā: Apskatīt
   
  Šeit arī informācija par latvieti Kārli Helferi, kura tuviniekus satikām Engerhāfes piemiņas pasākumā (diemžēl šobrīd iepriekš atrastā lapa par Kārli Helferu vairs nav atrodama): Apskatīt
   
  Latvijā dzīvojošajiem tuviniekiem atrast un uzzināt Kārļa Helfera apbedīšanas laiku un vietu palīdzēja vācu rakstniece Imke Müller-Hellman, kura aptuveni pirms 3 gadiem atrada viņus un sazinājās, kā arī apciemoja, lai uzrunātu, uzklausītu stāstus par Kārli Helferu un uzrakstītu par to savā vēlāk iznākušajā grāmatā  “Verschwunden in Deutschland. Lebensgeschichten von KZ-Opfern. Auf Spurensuche durch Europa” (tulk. – “Pazudis Vācijā. Koncentrācijas nometņu ieslodzīto dzīves stāsti. Pēdu meklēšana Eiropā.”). Šajā grāmatā arī publicēti Engerhāfes koncentrācijas nometnē mirušo vārdi un uzvārdi.
 4.  

 5. Iepriekšējos divos punktos minētās iestādes var arī norādīt citas institūcijas vai iestādes internetā, kas var sniegt informāciju par personām, kuras bija cietumos, koncentrācijas nometnēs vai piespiedu darbos, piemēram, Das Bundesarchiv (bundesarhīvs), Stiftung “Erinnerung Verantwortung Zukunft” (Fonds “Atmiņa, atbildība, nākotne”), Muzeum Stutthof (Štuthofas koncentrācijas nometnes muzejs) u.c.

 

Engerhāfē mirušo un apbedīto latviešu vārdi un uzvārdi

Engerhāfes koncentrācijas nometnē, kas bija centrālās Neuengammes koncentrācijas nometnes struktūrvienība, mirušo un Engerhāfes baznīcas kapsētā apbedīto latviešu vārdi un uzvārdi*:

 • Theodors Baumanis (dzimis: 30.12.1897, Rīga; iespējams Teodors Baumanis)
 • Janis Zamons (dzimis: 09.10.1910., (Neuengammes mirušo grāmatā norādītas dzimšanas vietas nosaukums: Rubenn); iespējams vārds, uzvārds: Jānis Zamans jeb Jānis Zamanis jeb Jānis Zamons)
 • Kārlis A. Helfers (dzimis: 13.03.1914.; atrasti tuvinieki)
 • Juris Kriums (dzimis: 30.07.1898, Malta; iespējams Juris Krijums)
 • Jaanis Kwiesis (dzimis: 09.02.1895., Turnas muiža (?), Tukuma raj. (Turnies, Kreis Tukum); iespējams Jānis Kviesis)
 • Ottis Witols (dzimis: 01.03.1907.; iespējams Otis Vītols jeb Oto Vītols jeb Otto Vītols)
 • Bertulis Veinbergs (dzimis:  31.08.1903.; iespējams Bērtulis Veinbergs jeb Bērtulis Vainbergs)
 • Ignatz Welionaks (dzimis: 09.09.1904., Demene, Ilūkstes raj. (Demeut, Kreis Ilukst); iespējams Ignats Veļionaks jeb Ignāts Veļonaks)
 • Siemions Waltins (dzimis: 28.11.1915., Rīgā; iespējams Semjons Valtiņš)
 • Aleksandr Taraneks (dzimis: 30.11.1914.; iespējams Aleksandrs Taraneks)
 • Elmars Stumbergs (dzimis: 26.07.1922., Jēkabpils raj. (der Gemeinde Jekabrisk); iespējams Elmārs Stumbergs jeb Elmārs Štumbergs)
 • Fjodors Strogonows (dzimis: 30.10.1918.; iespējams Fjodors Strogonovs)
 • Vladislav Vilcevskis (dzimis: 11.07.1907.; iespējams Vladislavs Vilčevskis)
 • Jazeps Stankewitsch (dzimis:  30.11.1914, Griba (??), Kukšu raj. (St. Griba, Kreis Kukstes); iespējams Jāzeps Stankevičs jeb Jāzeps Stankēvičs)
 • August Sniedze (dzimis: 09.08.1904, Ogre; iespējams Augusts Sniedze)
 • Janis Skutuls (dzimis: 24.04.1911; iespējams Jānis Skutuls jeb Jānis Skutulis)
 • Adolfs Sietniks (dzimis: 10.10.1912; iespējams Ādolfs Sietnieks)
 • Janis Musikants (dzimis: 14.12.1907., (??), Rīgas raj. (Zielwarde, Kreis Riga); iespējams Jānis Muzikants)
 • Karls Lanowsnis (dzimis: 31.10.1907, Rīga; iespējams Kārlis Lanovskis jeb Karls Lanovskis)
 • Harald Cimsetis (dzimis: 25.02.1904; iespējams Haralds Cimsītis jeb Haralds Cimsētis jeb Haralds Zimsētis jeb Haralds Zemsētis jeb Haralds Ciemsētis)
 • Peteris Arotinsch (dzimis: 16.04.1905, Trikāta, Valkas raj. (Frikate Walk), iespējams Pēteris Ārotiņš jeb Pēteris Arotiņš jeb Pēteris Avotiņš)
 • Antons Warzlawans (dzimis: 29.10.1904; iespējams Antons Varclavāns)

* Kādi no norādītajiem datiem varbūt neprecīzi. Mirušo dzimšanas datu informācija iegūta Neuengammes mirušo grāmatā. Tikai vienam no minētajiem – Kārlim Helferam ir atrasti tuvinieki.

Informācija par Engerhāfes koncentrācijas nometnē mirušajiem un mirušo piemiņas vietu: http://www.gedenkstaette-kz-engerhafe.de/


Rakstu papildināja, koriģēja un tapšanā citādi palīdzēja:

→ Uva Piterāne – Kārļa Smilgas mazmazmeita.

→ Alvins de Būrs (Alwin de Buhr) – skolotājs un vēsturnieks.

→ Ar atmiņām dalījās Daina Bērziņa un Andris Smilga – Kārļa Smilgas jaunākie bērni.

→ Tekstu koriģēja autora māsa – Dace Sokolova.

→ Foto: no ģimenes arhīva.
 

Raksts veltīts Kārļa Smilgas un pārējo kritušo latviešu Engerhāfē piemiņai.

 

Cits stāsts? Priekšlikumi, domas? Rakstiet...

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *